Privatumo politika

Privatumo politika

Skaitydamas privatumo politiką, aš perskaičiau ir sutinku, kad "Sanmare Trade OÜ sinisevalguseprillid.ee  e. parduotuvės naudojimo sąlygas, įskaitant naudojimo sąlygose nustatytas asmens duomenų tvarkymo procedūras.

"Sanmare Trade OÜ" tvarko jūsų asmens duomenis laikydamasi Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

Elektroninės parduotuvės asmens duomenų valdytojas yra "Sanmare Trade OÜ" (registracijos kodas 14971440).

Privatumo politika Surinkti duomenys

 • Pavadinimas
 • Telefono numeris
 • E. paštas
 • Pristatymo adresas
 • Banko sąskaitos numeris
 • Prekių ir paslaugų išlaidos ir su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija)
 • Informacija apie klientų aptarnavimą

Privatumo politika Sąlygos

 1. Mūsų bendrovė tvarko asmens duomenis tik tam, kad pristatytų užsakytas prekes ir tvarkytų klientų užsakymus.
 2. Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, produktas, kiekis, kliento duomenys) naudojami siekiant parengti įsigytų prekių ir paslaugų apžvalgas ir nustatyti klientų pageidavimus.
 3. Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinant mokėjimus klientui.
 4. Tokie asmens duomenys kaip el. paštas, telefono numeris, kliento vardas ir pavardė tvarkomi siekiant išspręsti klausimus, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu (klientų aptarnavimas).
 5. E. parduotuvės naudotojo IP adresas arba kiti tinklo identifikatoriai tvarkomi e. parduotuvės, kaip informacinės visuomenės paslaugos, teikimo ir naudojimo internete statistikos tikslais.
 6. Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį.
 7. Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pvz., apskaitos ir vartojimo ginčų sprendimo).
 8. Duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą, kad būtų galima atlikti šiuos veiksmus: išsiųsti informacinį laišką.
 9. Asmens duomenys perduodami e. parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai, kad būtų galima tvarkyti pirkinius ir pirkinių istoriją bei spręsti klientų problemas.
 10. Vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas bus perduoti kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jei prekes pristato kurjeris, kartu su kontaktiniais duomenimis perduodamas ir kliento adresas.
 11. Jei e. parduotuvės apskaitą tvarko paslaugų teikėjas, asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjui apskaitos operacijoms atlikti.
 12. Asmens duomenys gali būti perduodami informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei tai būtina e. parduotuvės funkcionalumui užtikrinti arba duomenų prieglobai užtikrinti.
 13. Prieigą prie asmens duomenų turi e. parduotuvės darbuotojai, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis, kad galėtų spręsti techninius klausimus, susijusius su e. parduotuvės naudojimu, ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas.
 14. E. parduotuvė įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.
Transmission of personal data
 1. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems e. parduotuvės tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų prieglobos paslaugų teikėjui) Asmens duomenų tvarkymas atliekamas remiantis sutartimis, sudarytomis su e. parduotuve ir įgaliotais tvarkytojais. Įgaliotieji duomenų tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.
 2. Asmens duomenys e. parduotuvės įgaliotiems duomenų tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų prieglobos paslaugų teikėjui) perduodami pagal e. parduotuvės ir įgaliotų duomenų tvarkytojų sudarytas sutartis. Įgaliotieji duomenų tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.
 3. Turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti, uždaryti ar ištrinti, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.
 4. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę atšaukti sutikimą apie tai informuodamas klientų aptarnavimo skyrių el. paštu info@sinisevalguseprillid.ee
 5. Uždarius e. parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai juos būtina išsaugoti apskaitos tikslais arba sprendžiant vartotojų ginčus.
 6. Jei el. parduotuvėje perkama be kliento paskyros, pirkimo istorija saugoma trejus metus.
 7. Su mokėjimais ir vartotojų ginčais susijusių ginčų atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus įvykdytas reikalavimas arba pasibaigs galiojimo laikotarpis.
 8. Siekiant užtikrinti geresnę privatumo politiką, apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.
 9. Norėdami ištrinti asmens duomenis, turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu. Į prašymą ištrinti duomenis bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį ir bus nurodytas duomenų ištrynimo laikotarpis.
 10. Į el. paštu pateiktą prašymą dėl asmens duomenų perdavimo bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo tarnyba nustato asmens tapatybę ir informuoja apie asmens duomenis, kurie turi būti perduoti.
 11. El. pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas davė sutikimą. Jei klientas nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis turi pasirinkti atitinkamą nuorodą el. laiško poraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
 12. Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su pirminiu ir tolesniu jo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant su tiesiogine rinkodara susijusią profilio analizę, apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui el. paštu.
 13. Su asmens duomenų tvarkymu susiję ginčai sprendžiami teikiant klientų aptarnavimo paslaugas (info@sinisevalguseprillid.ee). Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).
 14. "Sanmare Trade OÜ" yra atsakingas asmens duomenų tvarkytojas, "Sanmare Trade OÜ" perduoda asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, įgaliotam duomenų tvarkytojui ESTO AS."

Galite rasti akinių modelių čia. Be to, mūsų socialinės žiniasklaidos puslapiuose įrašykite "patinka". instagram ir facebook.

lt_LTLietuvių kalba