Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Izlasot konfidencialitātes politiku, esmu iepazinies un piekrītu Sanmare Trade OÜ sinisevalguseprillid.ee  e-veikala lietošanas noteikumiem, tostarp lietošanas noteikumos noteiktajām personas datu apstrādes procedūrām.

Sanmare Trade OÜ apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

E-veikala personas datu pārzinis ir Sanmare Trade OÜ (reģistrācijas kods 14971440).

Konfidencialitātes politika Savāktie dati

 • Nosaukums
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese
 • Preču piegādes adrese
 • Bankas konta numurs
 • Preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture).
 • Informācija par klientu atbalstu

Konfidencialitātes politika Noteikumi

 1. Mūsu uzņēmums apstrādā personas datus tikai, lai piegādātu jūsu pasūtītās preces un pārvaldītu klientu pasūtījumus.
 2. Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, produkts, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai apkopotu pārskatus par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un noteiktu klientu vēlmes.
 3. Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu maksājumus klientam.
 4. Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds tiek apstrādāti, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts).
 5. E-veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu e-veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un tiešsaistes lietošanas statistiku.
 6. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu.
 7. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).
 8. Datu apstrāde notiek ar klienta piekrišanu, lai veiktu šādas darbības: informatīvas vēstules nosūtīšana.
 9. Personas dati tiek nodoti e-veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.
 10. Nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā kurjers, papildus kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.
 11. Ja e-veikala grāmatvedību veic pakalpojumu sniedzējs, tad personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības uzskaites veikšanai.
 12. Personas dati var tikt nosūtīti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams e-veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.
 13. Piekļuve personas datiem ir e-veikala darbiniekiem, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu ar e-veikala lietošanu saistītus tehniskus jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.
 14. E-veikals īsteno atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.
Personas datu nosūtīšana
 1. Personas datu nodošana e-veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējam) Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar e-veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi.
 2. Personas datu nodošana e-veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējam) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar e-veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi.
 3. Jums ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar saviem personas datiem un pieprasīt šo datu labošanu, slēgšanu vai dzēšanu, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos ir noteikts citādi.
 4. Ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to informējot klientu atbalsta dienestu pa e-pastu info@sinisevalguseprillid.ee.
 5. Pēc e-veikala klienta konta slēgšanas personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tos nepieciešams saglabāt grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai.
 6. Ja e-veikalā tiek veikts pirkums bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.
 7. Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti, līdz prasība tiks apmierināta vai beigsies derīguma termiņš.
 8. Lai nodrošinātu labāku privātuma politiku, grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.
 9. Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā, un tiks norādīts datu dzēšanas periods.
 10. Uz pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu, kas iesniegts pa e-pastu, tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificē identitāti un informē par personas datiem, kas ir pārsūtāmi.
 11. E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti, lai nosūtītu tiešā mārketinga ziņojumus, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam ir jāizvēlas attiecīgā norāde e-pasta apakšā vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.
 12. Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tostarp profila analīzi saistībā ar tiešo mārketingu, par to paziņojot klientu atbalsta dienestam pa e-pastu.
 13. Strīdi saistībā ar personas datu apstrādi tiek risināti, izmantojot klientu atbalsta dienestu (info@sinisevalguseprillid.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).
 14. "Sanmare Trade OÜ ir atbildīgais personas datu apstrādātājs, Sanmare Trade OÜ nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam ESTO AS."

Jūs varat atrast brilles modeļus šeitTurklāt, lūdzu, ielieciet like mūsu sociālo mediju lapās. instagram un facebook.

lvLatviešu valoda